Közérdekű

Cégnév:
MEDICOPUS Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32
Telephely:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40

Cégjegyzékszám: 14-09-311686
Adószám: 23443778-1-14
Pénzforgalmi jelzőszám: 10403909-50526587-53811008

Képviseletre jogosultak:
Barna Irén ügyvezető
Áncsán Zoltán ügyvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:
Németh Lajos
Németh Lajos
Sárdi Árpád

Tulajdonosi jog gyakorlója:
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32

JOGSZABÁLYI Hivatkozások

  • évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
  • 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről
  • 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól
  • évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
  • 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
  • 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól
  • A Tanács 2005/1/EK Rendelete 2004. december 22. az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról
  • 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról
  • Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK Rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet)